Vistex, Inc.

Job Listings


Here are our current job openings. Please click on the job title for more information, and apply from that page if you are interested.

Use this form to perform another job search

The system cannot access your location for 1 of 2 reasons:
  1. Permission to access your location has been denied. Please reload the page and allow the browser to access your location information.
  2. Your location information has yet to be received. Please wait a moment then hit [Search] again.
Click column header to sort

Search Results Page 1 of 1

Job Locations PL-Łódź | PL
👋 👋 👋 Firma Vistex jest producentem oprogramowania oraz aplikacji biznesowych dla największych firm na świecie. Rozwiązania Vistex dają możliwość szybkiego dostępu do wszelkich strategicznych informacji oraz zapewniają większą przejrzystość w planowaniu strategii Go-to-market, zarządzaniu channel – marketingiem, prawami autorskimi oraz licencjami.   ViZi jest jednym z produktów nad którego rozwojem pracuje zespół z Łodzi. Jest to platforma wykorzystywana do zaawansowanej analizy danych, wytworzonych/zebranych przez pozostałe aplikacje Vistex, współpracujące w ramach strategii Go-To-Market.   W ramach rozwoju ViZi, zespół z łódzkiego biura, tworzy rozwiązania pozwalające opracować czytelne, interaktywne wizualizacje danych biznesowych (dashboardy), w tym między innymi, własną bibliotekę komponentów UI, blibliotekę wykresów, a także system pozwalający w intuicyjny sposób skonfigurować produkt.   Dołączając do zespołu ViZi będziesz miał/-a okazję współpracować z frontend developerami, web designerami oraz testerami. Otrzymasz zadania odpowiednio dostosowane do Twoich umiejętności.   Szukamy osób o różnym doświadczeniu: juniorów, midów i seniorów.
ID
2020-1621
Location
PL-Łódź
Category
Development - Product
Job Locations PL-Łódź
Vistex is an SAP software solutions extensions partner serving businesses of all sizes worldwide across a spectrum of industries by managing their master data, contracts, pricing, rebates and incentive programs. Our solutions provide unprecedented visibility into the breadth and depth of go-to-market programs and enable businesses with insightful information that drive revenue, control costs and increase margins. Our deep industry expertise coupled with in-house implementation, delivery and training services makes Vistex a full solutions resource and consultancy.   VIBES is one of the many development products that the team at Vistex's Łódź branch works on. It is a cloud-based platform that is designed to manage programs across all Vistex applications. Thanks to VIBES, companies can connect with their clients, partners, teams and exchange marketing and project information. It is a safe place to exchange statements, contracts, updates, ideas and best practices. Additionally, VIBES enables real-time communication and team work on any device.   VIBES is a "no-code" / "low-code" platform that allows you to create completely configurable solutions, which means that the implementation of our solution for a specific client does not require writing the code, but its configuration.   🔍 💪 At this moment to the VIBES team we are looking for new colleagues who will strengthen them in the implementation of the project assumptions and in product development. The team consists of people with different experience in frontend programming (JavaScript), web design and UI testing. What they have in common is passion, creativity and willingness to cooperate. By joining VIBES, you will receive tasks tailored to your skills.   We are looking for people with different experience: juniors, mids and seniors.
ID
2020-1618
Location
PL-Łódź
Category
Development - Product
Job Locations PL-Łódź
Vistex is an SAP software solutions extensions partner serving businesses of all sizes worldwide across a spectrum of industries by managing their master data, contracts, pricing, rebates and incentive programs. Our solutions provide unprecedented visibility into the breadth and depth of go-to-market programs and enable businesses with insightful information that drive revenue, control costs and increase margins. Our deep industry expertise coupled with in-house implementation, delivery and training services makes Vistex a full solutions resource and consultancy.   We are expanding fast. Vistex Europe is already active in more than 14 countries and continuously develops new markets in the EMEA region. Vistex is searching for dynamic, enthusiastic team members to contribute to the long-term success of both Vistex and our clients!   🔍 At this moment to Łódź office we are looking for .Net Developer to join a premier team developing world-class solution which combines multiple data sources and along with forecasting and predictive analytics suggests optimal solutions to achieve company's strategic goals.    📌 We are offering contract of employment.​  
ID
2020-1615
Location
PL-Łódź
Category
Development - Product
Job Locations PL-Łódź
Vistex is an SAP software solutions extensions partner serving businesses of all sizes worldwide across a spectrum of industries by managing their master data, contracts, pricing, rebates and incentive programs. Our solutions provide unprecedented visibility into the breadth and depth of go-to-market programs and enable businesses with insightful information that drive revenue, control costs and increase margins. Our deep industry expertise coupled with in-house implementation, delivery and training services makes Vistex a full solutions resource and consultancy.   Vistex | Now It All Adds Up™   🔍 At this moment to Łódź office we are looking for Quality Assurance (Automation) Engineer who already has strong experience in testing interfaces and will join our development & design team.    📌 We are offering contract of employment.    
ID
2020-1601
Location
PL-Łódź
Category
Development - Product
Job Locations PL-Łódź | PL
👋 👋 👋 Firma Vistex jest producentem oprogramowania oraz aplikacji biznesowych dla największych firm na świecie. Rozwiązania Vistex dają możliwość szybkiego dostępu do wszelkich strategicznych informacji oraz zapewniają większą przejrzystość w planowaniu strategii Go-to-market, zarządzaniu channel – marketingiem, prawami autorskimi oraz licencjami.   VIBES jest jednym z wielu produktów nad rozwojem, którego pracuje zespół w łódzkim oddziale Vistexu. Jest to platforma oparta na chmurze, która została zaprojektowana do zarządzania programami we wszystkich aplikacjach Vistexu. Dzięki VIBES firmy mogą łączyć się ze swoimi klientami, partnerami oraz zespołami I wymieniać informacje marketingowe oraz projektowe. Jest to bezpieczne miejsce do wymiany oświadczeń, umów, aktualizacji, pomysłów oraz najlepszych praktyk. Dodatkowo VIBES umożliwia komunikację I pracę zespołu w czasie rzeczywistym I na dowolnym urządzeniu.   VIBES to platforma typu “no-code” / “low-code”, która umożliwia tworzenie całkowicie konfigurowalnych rozwiązań, co oznacza, że do implementacji naszego rozwiązania pod konkretnego klienta nie jest wymagane pisanie kodu tylko jego konfiguracja.   🔍 💪 Zespół VIBES poszukuje nowych kolegów i koleżanek, którzy wzmocnią ich siłę w realizacji założeń projektu i w rozwijaniu produktu.  A zespół to osoby o różnym doświadczeniu w programowaniu frontendu (JavaScript), web designie oraz w testowaniu UI. To co ich łączy to pasja, kreatywność i chęć współpracy. Dołączając do VIBES otrzymasz zadania odpowiednio dostosowane do Twoich umiejętności.   Szukamy osób o różnym doświadczeniu: juniorów, midów i seniorów.    
ID
2020-1543
Location
PL-Łódź
Category
Development - Product